LED

2017年中国LED筒灯整体出口规模

关键词:

出口金额 出口数量

数据时间:

2017年

发布时间:

2018-04-10

数据来源:

GGII

价格:

200元
定制数据

数据下载:

2017年中国LED筒灯整体出口规模

大小:4KB 点击下载

内容摘要

月份 金额(千美元) 数量(千只)
1月  *****   ***** 
2月  *****   ***** 
3月  *****   ***** 
4月  *****   ***** 
5月  *****   ***** 
6月  *****   ***** 
7月  *****   ***** 
8月  *****   ***** 
9月  *****   ***** 
10月  *****   ***** 
11月  *****   ***** 
12月  *****   ***** 
合计  *****   ***** 
说明:以上数据表中 ***** 表示隐藏了对应位置的数据,购买后可下载查看完整数据。