LED

2017年中国LED筒灯主要国家地区出口金额

数据时间:

2017年

发布时间:

2018-04-10

数据来源:

GGII

价格:

400元
定制数据

数据下载:

2017年中国LED筒灯主要国家地区出口金额

大小:4KB 点击下载

内容摘要

国家/地区 201701 201702 201703 201704 ……
 美国   *****   *****   *****   *****   …… 
 沙特阿拉伯   *****   *****   *****   *****   …… 
 英国   *****   *****   *****   *****   …… 
 澳大利亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 新加坡   *****   *****   *****   *****   …… 
 阿联酋   *****   *****   *****   *****   …… 
 越南   *****   *****   *****   *****   …… 
 马来西亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 印度   *****   *****   *****   *****   …… 
 加拿大   *****   *****   *****   *****   …… 
 德国   *****   *****   *****   *****   …… 
 法国   *****   *****   *****   *****   …… 
 西班牙   *****   *****   *****   *****   …… 
 泰国   *****   *****   *****   *****   …… 
 香港   *****   *****   *****   *****   …… 
 荷兰   *****   *****   *****   *****   …… 
 印度尼西亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 韩国   *****   *****   *****   *****   …… 
 巴基斯坦   *****   *****   *****   *****   …… 
 菲律宾   *****   *****   *****   *****   …… 
 新西兰   *****   *****   *****   *****   …… 
 伊朗   *****   *****   *****   *****   …… 
 波兰   *****   *****   *****   *****   …… 
 意大利   *****   *****   *****   *****   …… 
 挪威   *****   *****   *****   *****   …… 
 墨西哥   *****   *****   *****   *****   …… 
 日本   *****   *****   *****   *****   …… 
 瑞典   *****   *****   *****   *****   …… 
 科威特   *****   *****   *****   *****   …… 
 巴西   *****   *****   *****   *****   …… 
 台澎金马关税区   *****   *****   *****   *****   …… 
 以色列   *****   *****   *****   *****   …… 
 俄罗斯联邦   *****   *****   *****   *****   …… 
 智利   *****   *****   *****   *****   …… 
 土耳其   *****   *****   *****   *****   …… 
 南非   *****   *****   *****   *****   …… 
 丹麦   *****   *****   *****   *****   …… 
 比利时   *****   *****   *****   *****   …… 
 卡塔尔   *****   *****   *****   *****   …… 
 埃及   *****   *****   *****   *****   …… 
 秘鲁   *****   *****   *****   *****   …… 
 巴拿马   *****   *****   *****   *****   …… 
 希腊   *****   *****   *****   *****   …… 
 塔吉克斯坦   *****   *****   *****   *****   …… 
 伊拉克   *****   *****   *****   *****   …… 
 阿根廷   *****   *****   *****   *****   …… 
 爱尔兰   *****   *****   *****   *****   …… 
 黎巴嫩   *****   *****   *****   *****   …… 
 斯里兰卡   *****   *****   *****   *****   …… 
 哥伦比亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 瑞士   *****   *****   *****   *****   …… 
 奥地利   *****   *****   *****   *****   …… 
 乌克兰   *****   *****   *****   *****   …… 
 摩洛哥   *****   *****   *****   *****   …… 
 斯洛文尼亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 巴林   *****   *****   *****   *****   …… 
 缅甸   *****   *****   *****   *****   …… 
 突尼斯   *****   *****   *****   *****   …… 
 约旦   *****   *****   *****   *****   …… 
 阿曼   *****   *****   *****   *****   …… 
 孟加拉国   *****   *****   *****   *****   …… 
 尼日利亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 芬兰   *****   *****   *****   *****   …… 
 利比亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 匈牙利   *****   *****   *****   *****   …… 
 罗马尼亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 保加利亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 葡萄牙   *****   *****   *****   *****   …… 
 厄瓜多尔   *****   *****   *****   *****   …… 
 柬埔寨   *****   *****   *****   *****   …… 
 塞浦路斯   *****   *****   *****   *****   …… 
 拉脱维亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 叙利亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 坦桑尼亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 哥斯达黎加   *****   *****   *****   *****   …… 
 乌拉圭   *****   *****   *****   *****   …… 
 苏丹   *****   *****   *****   *****   …… 
 立陶宛   *****   *****   *****   *****   …… 
 阿尔及利亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 加纳   *****   *****   *****   *****   …… 
 哈萨克斯坦   *****   *****   *****   *****   …… 
 捷克   *****   *****   *****   *****   …… 
 克罗地亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 危地马拉   *****   *****   *****   *****   …… 
 赤道几内亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 赞比亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 马耳他   *****   *****   *****   *****   …… 
 吉布提   *****   *****   *****   *****   …… 
 塞内加尔   *****   *****   *****   *****   …… 
 洪都拉斯   *****   *****   *****   *****   …… 
 斐济   *****   *****   *****   *****   …… 
 塞尔维亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 埃塞俄比亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 巴布亚新几内亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 阿尔巴尼亚   *****   *****   *****   *****   …… 
 波黑   *****   *****   *****   *****   …… 
 乌干达   *****   *****   *****   *****   …… 
 阿鲁巴   *****   *****   *****   *****   …… 
 马里   *****   *****   *****   *****   …… 
 津巴布韦   *****   *****   *****   *****   …… 
其他  *****   *****   *****   *****   …… 
总计  *****   *****   *****   *****   …… 
说明:以上数据表中 ***** 表示隐藏了对应位置的数据,购买后可下载查看完整数据。